*ขยะชิ้นน้อยๆ ทิ้งบ่อยๆ ก็เป็นขยะกองใหญ่* คัดแยกให้ถูกที่ รายได้มีจากการทิ้งขยะ* เก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด ถ้าไม่ลดทิ้งขยะ* มือเธอ มือฉัน มาช่วยกันลดขยะ*
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 17
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาท เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร และโภชนาในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
ขอเชิญร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ. - เอพี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18"
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการกิจกรรมทางกายและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขยายพัฒนาสู่ชุมนในพื้นที่โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เขตตรวจสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์
การออกตรวจ ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ และพื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดนครนายก
แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565)
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด