ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่14
( ดู 97 ครั้ง )
พิธีรับมอบหนังสือเรียนพระราชทานให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร
( ดู 75 ครั้ง )
ประชุมการดำเนินงาน โครงการทุน ม.ท.ศ.
( ดู 73 ครั้ง )
มอบเงินช่วยเหลือ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังโรงเรียนวัดพราหมณี
( ดู 100 ครั้ง )
มอบเงินช่วยเหลือประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
( ดู 71 ครั้ง )
ประชุมโครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย
( ดู 81 ครั้ง )
อบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
( ดู 88 ครั้ง )
ลงพื้นที่เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนวันวาเลนไทน์
( ดู 85 ครั้ง )
สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพาน้องกลับมาเรียน
( ดู 41 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
( ดู 33 ครั้ง )