ภาพกิจกรรม
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 31 โรงเรียน
( ดู 0 ครั้ง )
ภาพอบรมค่ายทักษะชีวิต 3 ก.ย. 2565
( ดู 0 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Asses
( ดู 188 ครั้ง )
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผอ.สพป.นครนายก เป็นประธาน การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้ส
( ดู 221 ครั้ง )
2565 สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผอ.สพป.นครนายก เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 20
( ดู 227 ครั้ง )
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่14
( ดู 280 ครั้ง )
พิธีรับมอบหนังสือเรียนพระราชทานให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร
( ดู 249 ครั้ง )
ประชุมการดำเนินงาน โครงการทุน ม.ท.ศ.
( ดู 224 ครั้ง )
มอบเงินช่วยเหลือ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังโรงเรียนวัดพราหมณี
( ดู 273 ครั้ง )
มอบเงินช่วยเหลือประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
( ดู 210 ครั้ง )