ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณัชญานุช สุดชาดี
ตำแหน่ง : ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2565
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย ซาซุม
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563
เบอร์โทร : 089-4932442
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย นาคนัด
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2565
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรชยา คงแสนคำ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2565
เบอร์โทร :