ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณัชญานุช สุดชาดี
ตำแหน่ง : ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2565
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย ซาซุม
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563
เบอร์โทร : 089-4932442
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2563
เบอร์โทร : 081-1858616
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.นครนายก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :