ข้อมูลพิการเรียนรวม ปี 2562
จำนวนนักเรียนแยกรายโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.76 KB
แยกรายชื่อนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177 KB