ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 13) 20 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 22) 02 มี.ค. 66
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการพิจารณษคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต " ประจำปี พ.ศ. 2 566 จังหวัดนครนายก (อ่าน 36) 24 ก.พ. 66
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 33) 15 ก.พ. 66
ขอดวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อ่าน 96) 05 ม.ค. 66
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม (อ่าน 245) 04 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 17 (อ่าน 148) 01 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" (อ่าน 209) 07 ก.ย. 65
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาท เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) (อ่าน 581) 23 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 258) 05 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร และโภชนาในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (อ่าน 246) 05 ส.ค. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นกเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 (อ่าน 297) 25 พ.ค. 65
การจัดอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ" (อ่าน 346) 25 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 (อ่าน 401) 17 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 (อ่าน 362) 05 พ.ค. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 369) 29 มี.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10 (อ่าน 367) 03 มี.ค. 65
ศธ. เตรียมพร้อมเปิดโครงการ (อ่าน 407) 09 ก.พ. 65
โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) (อ่าน 707) 05 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) (อ่าน 361) 28 ม.ค. 65
ประเมินสถานศึกษา (ขนาดกลาง)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 451) 26 พ.ย. 64
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตาม QR CODE แนบมาด้วยนี้ (อ่าน 443) 26 พ.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน (อ่าน 446) 15 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 442) 15 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 425) 10 ส.ค. 64
แจ้งประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 489) 24 มี.ค. 64
การจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 (อ่าน 1414) 03 ก.พ. 64
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (อ่าน 451) 03 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 418) 03 ก.พ. 64
แบบสำรวจและประเมินสภาวะสุขภาพจิตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (อ่าน 383) 20 ม.ค. 64