สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 19/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 183689
Page Views 292109
ลิ้งค์น่าสนใจ
    มกราคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22 232425262728
29 3031    
ปฏิทินกิจกรรม
29 ม.ค. 60
การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
22 ม.ค. 60
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก เวลา 08.00 - 12.00 น.
26 ธ.ค. 59
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
30 พ.ย. 59
รับการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต
25 พ.ย. 59
ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2559
23 พ.ย. 59
รับมอบรองเท้าและทุนการศึกษา
22 พ.ย. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ
29 ก.ย. 59
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
26 ก.ย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมสตูลโมเดลฯ
21 ก.ย. 59
อบรมครูแนะแนว
14 ก.ย. 59
แข่งขันโรงเรียนปลอดขยะ
31 ก.ค. 59
การอบรมครูที่รับผิดชอบอาหารกลางวันและผู้ประกอบการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59
จัดค่ายลูกสือต่อต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 59
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
01 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐของโรงเรียนสุจริต
22 มิ.ย. 59
ประกวดระเบียบแถว ปรุะจำปี 2559
14 มิ.ย. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีดและสันตยาราม
13 มิ.ย. 59
ประเมินระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีวัน บ้านคลอง 14 และโรงเรียนวัดดอนยอ
11 มิ.ย. 59
อบรมครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส
10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว
04 มิ.ย. 59
ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
19 พ.ค. 59
ประชุุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวลา 09.00 น.
09 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59
อบรม ลูกเสือ BTC ค่ายลูกเสือสาริกา
03 พ.ค. 59
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย "โรงเรียนสุริต" 10% และ20% ประชุม
22 มี.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก
15 มี.ค. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนร.รวัดตำหนัก
17 ก.พ. 59
รับมอบจักรยานพระราชทาน
08 ก.พ. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
02 ก.พ. 59
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน
12 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประเมินร.รพระราชทาน
11 ม.ค. 59 ถึง 12 ม.ค. 59
คณะกรรมการจากสพฐ.ประเมินเขตสุจริต
09 ม.ค. 59
จัดงานวันเด็ก
07 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสาน ระดับจังหวัดที่ 12
05 ม.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
26 ธ.ค. 58
แสดงผลงานทางวิชาการของร.รในโครงการพระราชดำริ
23 ธ.ค. 58
ประชุมคณะทำงานการจัดแสดงผลงานร.รพระราชดำริ
21 ธ.ค. 58
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 พ.ย. 58
การจัดงาน "วันวชิราวุธ"
19 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดนิทรรศการ/รับเสด็จ
14 พ.ย. 58
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558
09 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
แข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
30 ต.ค. 58
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
01 ต.ค. 58 ถึง 03 ต.ค. 58
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดนครนายก
29 ก.ย. 58
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
27 ส.ค. 58
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภานักเรียน
25 ส.ค. 58
อบรมบูรณาการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพัฒนาคุณธรรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
03 ส.ค. 58
แข่งขันการท่องพุทธวจนะ
27 ก.ค. 58 ถึง 11 ส.ค. 59
รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
19 ก.ค. 58
อบรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย
18 ก.ค. 58
อบรมค่าย เยาวชน คนดีของแผ่นดิน
09 ก.ค. 58
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
06 ก.ค. 58
ประชุมคณะนิเทศกิจกรรมลูกเสือ
25 มิ.ย. 58 ถึง 27 มิ.ย. 58
อบรมนายหมู่ลูกเสือ
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58
ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17 มิ.ย. 58
ประกวดระเบียบแถว
15 มิ.ย. 58
อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม
04 มิ.ย. 58
ประชุมร.รวิถีลูกเสือ
24 พ.ค. 58 ถึง 25 พ.ค. 58
อมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
12 พ.ค. 58
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
04 พ.ค. 58 ถึง 09 พ.ค. 58
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
29 เม.ย. 58
ประชุมวิทยากรลูกเสือ
24 เม.ย. 58
การประเมินผลนักเรียน
24 เม.ย. 58
การอบรมครูระดับก่อนประถมศึกษา
24 เม.ย. 58
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
08 เม.ย. 58
คณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือที่ 2
09 มี.ค. 58
ศึกษาดูงาน
01 มี.ค. 58
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต/เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
รายชื่อโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประถมศึกษา
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ปฐมวัย
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”มัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุ
มาตรฐานร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
การประเมินITA สถานศึกษา
มาตรฐานเขตสุจริต
เอกสาร/คู่มือ
คู่มือการประเมิน ITA
การเตรียมการรับการประเมินITA(16-11-2016
กำหนดการประเมิน ITA(16-11-2016)
คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
แนวทางการประเมินของคณะกรรมการ
แบบสำรวจ EIT ประจำปี 2559
แบบสำรวจ IIT ประจำปี 2559
แบบสำรวจEBIT ประจำปี 2559
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ
ข้อมูลการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและผู้บัคับบัญชาลูกเสือ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ
เครื่องมือการนิเทศติดตามการเรียนรู้ลูกเสือ
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิต
นโยบาย 5 เสือ
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ใบสมัคร การขอเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลสช.
ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
แบบลส.1-19
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือ
หลักสูตรช่อสอาด
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ ปี 2559
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต2560
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กสุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.นครนายก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2560
แจ้งโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20
แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับอำเภอและ
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
ห้องเรียนสีขาว
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2560
ผลการประเมินกิจกรรมในโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2559
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ฝึกภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต
การดำเนินงานเขตสุจริต ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น
one stop service
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหนี้บุคคลที่สาม
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองเงินบำนาญ
ขั้นตอนการรับเงินบำนาญ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรโรงเรี
ขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1
ขั้นตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการหักเงินเดือน
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้เงิน ประเภทไม่มีเงิน
ขั้นตอนขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แผนผังการร้องเรียน
คู่มือประมวลจริยธรรม
คู่มือประมวลจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา 5 คุณลักษณะ ของเขตสุจริต
แนวทางการพัฒนา 5 คุณลักษณะ เขตสุจริต