ผู้บริหาร

นางกลอยสุข เมืองคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครนายก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 27/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 134748
Page Views 210683
ลิ้งค์น่าสนใจ
    กันยายน 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
111213 14 151617
181920 21 222324
25 26 2728 29 30 
ปฏิทินกิจกรรม
29 ก.ย. 59
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
26 ก.ย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมสตูลโมเดลฯ
21 ก.ย. 59
อบรมครูแนะแนว
14 ก.ย. 59
แข่งขันโรงเรียนปลอดขยะ
31 ก.ค. 59
การอบรมครูที่รับผิดชอบอาหารกลางวันและผู้ประกอบการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59
จัดค่ายลูกสือต่อต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 59
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
01 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐของโรงเรียนสุจริต
22 มิ.ย. 59
ประกวดระเบียบแถว ปรุะจำปี 2559
14 มิ.ย. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีดและสันตยาราม
13 มิ.ย. 59
ประเมินระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีวัน บ้านคลอง 14 และโรงเรียนวัดดอนยอ
11 มิ.ย. 59
อบรมครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส
10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว
04 มิ.ย. 59
ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
19 พ.ค. 59
ประชุุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวลา 09.00 น.
09 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59
อบรม ลูกเสือ BTC ค่ายลูกเสือสาริกา
03 พ.ค. 59
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย "โรงเรียนสุริต" 10% และ20% ประชุม
22 มี.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก
15 มี.ค. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนร.รวัดตำหนัก
17 ก.พ. 59
รับมอบจักรยานพระราชทาน
08 ก.พ. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
02 ก.พ. 59
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน
12 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประเมินร.รพระราชทาน
11 ม.ค. 59 ถึง 12 ม.ค. 59
คณะกรรมการจากสพฐ.ประเมินเขตสุจริต
09 ม.ค. 59
จัดงานวันเด็ก
07 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสาน ระดับจังหวัดที่ 12
05 ม.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
26 ธ.ค. 58
แสดงผลงานทางวิชาการของร.รในโครงการพระราชดำริ
23 ธ.ค. 58
ประชุมคณะทำงานการจัดแสดงผลงานร.รพระราชดำริ
21 ธ.ค. 58
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 พ.ย. 58
การจัดงาน "วันวชิราวุธ"
19 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดนิทรรศการ/รับเสด็จ
14 พ.ย. 58
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558
09 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
แข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
30 ต.ค. 58
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
01 ต.ค. 58 ถึง 03 ต.ค. 58
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดนครนายก
29 ก.ย. 58
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
27 ส.ค. 58
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภานักเรียน
25 ส.ค. 58
อบรมบูรณาการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพัฒนาคุณธรรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
03 ส.ค. 58
แข่งขันการท่องพุทธวจนะ
27 ก.ค. 58 ถึง 11 ส.ค. 59
รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
19 ก.ค. 58
อบรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย
18 ก.ค. 58
อบรมค่าย เยาวชน คนดีของแผ่นดิน
09 ก.ค. 58
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
06 ก.ค. 58
ประชุมคณะนิเทศกิจกรรมลูกเสือ
25 มิ.ย. 58 ถึง 27 มิ.ย. 58
อบรมนายหมู่ลูกเสือ
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58
ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17 มิ.ย. 58
ประกวดระเบียบแถว
15 มิ.ย. 58
อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม
04 มิ.ย. 58
ประชุมร.รวิถีลูกเสือ
24 พ.ค. 58 ถึง 25 พ.ค. 58
อมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
12 พ.ค. 58
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
04 พ.ค. 58 ถึง 09 พ.ค. 58
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
29 เม.ย. 58
ประชุมวิทยากรลูกเสือ
24 เม.ย. 58
การประเมินผลนักเรียน
24 เม.ย. 58
การอบรมครูระดับก่อนประถมศึกษา
24 เม.ย. 58
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
08 เม.ย. 58
คณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือที่ 2
09 มี.ค. 58
ศึกษาดูงาน
01 มี.ค. 58
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต/เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
รายชื่อโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประถมศึกษา
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ปฐมวัย
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”มัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุ
มาตรฐานร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
คู่มือการประเมิน ITA
การประเมินITA สำนักงานเขต
การประเมินITA สถานศึกษา
มาตรฐานเขตสุจริต
เอกสาร/คู่มือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ
ข้อมูลการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและผู้บัคับบัญชาลูกเสือ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ
เครื่องมือการนิเทศติดตามการเรียนรู้ลูกเสือ
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิต
นโยบาย 5 เสือ
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ใบสมัคร การขอเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลสช.
ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
แบบลส.1-19
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือ
หลักสูตรช่อสอาด
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ ปี 2559
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กสุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.นครนายก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20
แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับอำเภอและ
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
ห้องเรียนสีขาว
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ลูกเสือทักษะชีวิตและการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพต
การดำเนินการห้องเรียนสีขาว
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ และการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมสตูลโมเดลฯ
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.)

ฝึกภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล