ผู้บริหาร

นางกลอยสุข เมืองคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครนายก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 25/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 120644
Page Views 188590
ลิ้งค์น่าสนใจ
    สิงหาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
31 ก.ค. 59
การอบรมครูที่รับผิดชอบอาหารกลางวันและผู้ประกอบการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59
จัดค่ายลูกสือต่อต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 59
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
01 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐของโรงเรียนสุจริต
22 มิ.ย. 59
ประกวดระเบียบแถว ปรุะจำปี 2559
14 มิ.ย. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีดและสันตยาราม
13 มิ.ย. 59
ประเมินระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีวัน บ้านคลอง 14 และโรงเรียนวัดดอนยอ
11 มิ.ย. 59
อบรมครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส
10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว
04 มิ.ย. 59
ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
19 พ.ค. 59
ประชุุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวลา 09.00 น.
09 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59
อบรม ลูกเสือ BTC ค่ายลูกเสือสาริกา
03 พ.ค. 59
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย "โรงเรียนสุริต" 10% และ20% ประชุม
22 มี.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก
15 มี.ค. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียนร.รวัดตำหนัก
17 ก.พ. 59
รับมอบจักรยานพระราชทาน
08 ก.พ. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
02 ก.พ. 59
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน
12 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประเมินร.รพระราชทาน
11 ม.ค. 59 ถึง 12 ม.ค. 59
คณะกรรมการจากสพฐ.ประเมินเขตสุจริต
09 ม.ค. 59
จัดงานวันเด็ก
07 ม.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสาน ระดับจังหวัดที่ 12
05 ม.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
26 ธ.ค. 58
แสดงผลงานทางวิชาการของร.รในโครงการพระราชดำริ
23 ธ.ค. 58
ประชุมคณะทำงานการจัดแสดงผลงานร.รพระราชดำริ
21 ธ.ค. 58
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 พ.ย. 58
การจัดงาน "วันวชิราวุธ"
19 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดนิทรรศการ/รับเสด็จ
14 พ.ย. 58
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558
09 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
แข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
30 ต.ค. 58
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
01 ต.ค. 58 ถึง 03 ต.ค. 58
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดนครนายก
29 ก.ย. 58
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
27 ส.ค. 58
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภานักเรียน
25 ส.ค. 58
อบรมบูรณาการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพัฒนาคุณธรรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
03 ส.ค. 58
แข่งขันการท่องพุทธวจนะ
27 ก.ค. 58 ถึง 11 ส.ค. 59
รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
19 ก.ค. 58
อบรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย
18 ก.ค. 58
อบรมค่าย เยาวชน คนดีของแผ่นดิน
09 ก.ค. 58
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
06 ก.ค. 58
ประชุมคณะนิเทศกิจกรรมลูกเสือ
25 มิ.ย. 58 ถึง 27 มิ.ย. 58
อบรมนายหมู่ลูกเสือ
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58
ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17 มิ.ย. 58
ประกวดระเบียบแถว
15 มิ.ย. 58
อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม
04 มิ.ย. 58
ประชุมร.รวิถีลูกเสือ
24 พ.ค. 58 ถึง 25 พ.ค. 58
อมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
12 พ.ค. 58
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
04 พ.ค. 58 ถึง 09 พ.ค. 58
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
29 เม.ย. 58
ประชุมวิทยากรลูกเสือ
24 เม.ย. 58
การประเมินผลนักเรียน
24 เม.ย. 58
การอบรมครูระดับก่อนประถมศึกษา
24 เม.ย. 58
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
08 เม.ย. 58
คณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือที่ 2
09 มี.ค. 58
ศึกษาดูงาน
01 มี.ค. 58
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต/เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
รายชื่อโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประถมศึกษา
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ปฐมวัย
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”มัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุ
มาตรฐานร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
คู่มือการประเมิน ITA
การประเมินITA สำนักงานเขต
การประเมินITA สถานศึกษา
มาตรฐานเขตสุจริต
เอกสาร/คู่มือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ
ข้อมูลการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและผู้บัคับบัญชาลูกเสือ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ
เครื่องมือการนิเทศติดตามการเรียนรู้ลูกเสือ
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิต
นโยบาย 5 เสือ
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ใบสมัคร การขอเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลสช.
ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
แบบลส.1-19
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือ
หลักสูตรช่อสอาด
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ ปี 2559
ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม
ข้อมูลนักเรียนพิการ ปี 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กสุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.นครนายก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20
แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับอำเภอและ
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
ห้องเรียนสีขาว
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ
การประเมินผลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
การประเมินผลตนเอง โรงเรียนวิถีพุทธ ผ่าน www.vitheebuddha.com
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ในปีกา
การส่งเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2559

ฝึกภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล