*ขยะชิ้นน้อยๆ ทิ้งบ่อยๆ ก็เป็นขยะกองใหญ่* คัดแยกให้ถูกที่ รายได้มีจากการทิ้งขยะ* เก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด ถ้าไม่ลดทิ้งขยะ* มือเธอ มือฉัน มาช่วยกันลดขยะ*
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการพิจารณษคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต " ประจำปี พ.ศ. 2 566 จังหวัดนครนายก
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขอดวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
การขับเคลื่อนนนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา "พาน้องกลั[มาเรียน"
ขอแจ้งยขายระยะเวลารับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก
สรุปรายงานข้อมูลนักเรียนเรียนรวมปีการศึกษา2563-2565
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
การนิเทศ ติดตาม รร.กลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ภาคมเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด