ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ประจำจังปี 2566
                วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาวมาลินี อักโข นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ประจำจังปี 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านเด็กของจังหวัดนครนายก และแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนด้านเด็กของจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,15:41   อ่าน 23 ครั้ง