ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานจัดหารายได้ สมทบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,15:39   อ่าน 24 ครั้ง