ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในหัวข้อ “เด็กเศร้าเรารู้ได้”
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในหัวข้อ “เด็กเศร้าเรารู้ได้” โดยมีแพทย์หญิงมัทนียา จำปาพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นางสาววรัญสิญา รื่นกาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวมาลินี อักโข นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านสุขภาพจิตเด็กกับครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบ้านใหญ่ สพป.นครนายก อาคาร 1 ชั้น 1

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,15:38   อ่าน 20 ครั้ง