ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิรชยา คงแสนคำ     รอง ผอ. สพป.นครนายก และนางสาวณัฏฐพร ทองแดง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ และมีผู้บริหาร   ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชน     วัดเชี่ยวโอสถ ร่วมเดินขบวนรณรงค์การออกไปใช้เสียงเลือกตั้งครั้งนี้

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,11:43   อ่าน 32 ครั้ง