ภาพกิจกรรม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมีนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การแนะนำการบริหารการศึกษาและการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,10:48   อ่าน 17 ครั้ง