ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
       ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการประเมินจำนวน 16 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,10:41   อ่าน 17 ครั้ง