ภาพกิจกรรม
การดำเนินการทดสอบความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
       ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำกับ ติดตาม การจัดสอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,10:39   อ่าน 11 ครั้ง