ภาพกิจกรรม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
             ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก และนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ผ.อ สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มจังหวัดที่ 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ด.ญ.ประภัสสร แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนยอ

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,10:34   อ่าน 16 ครั้ง