คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะพิกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 882.89 KB
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมเพชร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 739.05 KB
ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน